Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/CHRO-GA-02/076/77
सिलवन्दी बोलपत्र नं. NDCL/CHRO-02/076/77 केन्द्रीय कार्यालय भवनमा सरसफाई तथा प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी कार्य Volume Based मा सेवा करारमा लगाउने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
Issued by Chief Technical Officer's Office
Tender Notice

सिलवन्दी बोलपत्र नं. NDCL/CHRO-02/076/77

केन्द्रीय कार्यालय भवनमा सरसफाई तथा प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी कार्य Volume Based मा सेवा करारमा लगाउने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति 2076/07/‍०५) यस कम्पनीको भद्रकालीप्लाजा स्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन, भवन परिसर, शौचालय, बाथरुम लगायतका सम्पूर्ण स्थानको सरसफाई तथा प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी कार्य Volume Based मा सेवा करारमा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबाट गराउनु पर्ने भएकोले म.अ.क (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भई सम्बन्धित निकायमा दर्ता/नविकरण तथा अद्यावधिक भएका ईच्छुक फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले 31औं दिन अर्थात मिति 20760805 गते मध्यान्ह 12:00 बजे भित्र कम्पनीको भद्रकालीप्लाजा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा रितपूर्वक सिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।बोलपत्र फारम शुल्क :-  रु. 5,000।- - (अक्षरुपी पाँच हजार मात्र) पछि फिर्ता नहुने ।नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकालीप्लाजा काठमाण्डौ फोन नं. ०१-४२१०४५१, ४२१०४२५

Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Krishna Prasad Parajuli
  01-4210451, 4210425
  krishna.parajuli@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times