Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/WCSD/C.Store/SQ-03/076-77
NDCL/WCSD/C.Store/SQ-03/076-77 अन्तर्गत Rate of Transportation for Telecommunication Related Goods
Issued by Wireline and Customer Care Directorate, CHHAUNI
Tender Notice
सिलबन्दी दरभाउपत्र नं NDCL/WCSD/C.Store/SQ-03/076-77 अन्तर्गत Rate of Transportation for Telecommunication Related Goods सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६ पौष १७ गते) यस नेपाल टेलिकमको वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई आवश्यक रहेको Transportation for Telecommunication Related Goods खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक मु.अ.कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भएको फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ औं दिन अर्थात् २०७६ माघ ३ गते दिनको ११:४५ बजे भित्र यस निर्देशनालयमा रितपूर्वक सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ | दरभाउपत्र फाराम शुल्क : रु. ३,०००|०० (अक्षरुपी रु. तीन हजार मात्र ) पछि फिर्ता नहुने दरभाउपत्र फाराम पाईने, दर्ता गर्ने सकिने र खोल्ने स्थान: वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, छाउनी , काठमाडौँ दरभाउपत्र फाराम बिक्रि शुरु मिति: मिति २०७६ पौष १७ गते देखि दरभाउपत्र खरिद गर्ने तथा बुझाउने अन्तिम मिति: २०७६ माघ ०३ गते दिनको ११:४५ बजेसम्म दरभाउ पत्र खोल्ने मिति : मिति २०७६ माघ ०३ गते मध्यान्ह १२:०० बजे दरभाउपत्र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगतै कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा गरिने छ | नेपाल टेलिकम वायरलाईन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनी , काठमाडौँ फोन नं: ०१-४२७४१८७
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Prabha Basnet
  9851222440
  prabha.basnet@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times