Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : Use Email address instead of Username for login. This update is for increasing the site security.    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     Useful Links :     |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/CCO/SQ-SIV-03/077-78
NDCL/CCO/SQ-SIV-03/077-78 अनुसार निजी क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा कम्पनीको विज्ञापन प्रकाशन गर्न मिडिया एजेन्सी छनौट सम्वन्धी दरभाउपत्र
Issued by Chief Commerical Office (CCO)
Tender Notice
सिलबन्दी दरभाउपत्र नं. . NDCL/CCO/SQ-SIV-03/077-78 अनुसार निजी क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा कम्पनीको विज्ञापन प्रकाशन गर्न मिडिया एजेन्सी छनौट सम्वन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०९।०२ गते) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बाट निजी क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्न मिडिया एजेन्सी छनौट सम्वन्धी कार्य गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक मिडिया एजेन्सीहरुलाई तल उल्लिखित मिति तथा समयभित्र रितपूर्वक सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सिलबन्दी दरभाउपत्रको मूल्य: रु. ३०००।– अक्षरेपी तीनहजार रुपैयाँ मात्र (पछि फिर्ता नहुने गरी) । दरभाउपत्र फारम पाइने, दर्ता गर्ने र खोल्ने स्थान: नेपाल टेलिकम, केन्द्रीय कार्यालय, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको कार्यालय, भद्रकालीप्लाजा, काठमाण्डौ । दरभाउपत्र फारम खरिद गर्न सकिने शुरु मिति: २०७७ पौष २ गते बिहिबारदेखि । दरभाउपत्र खरिद गर्न सकिने अन्तिम मिति: २०७७ पौष १७ गते शुक्रबार अपराह्न ११:४५ बजेसम्म । दरभाउपत्र दर्ता (बुझाउने) अन्तिम मिति: २०७७ पौष १७ गते शुक्रबार अपराह्न १२:०० बजेसम्म । दरभाउपत्र खोल्ने मिति: २०७७ पोष १७ गते शुक्रबार अपराह्न १२:३० बजे । दरभाउपत्र जमानत: रु. १,००,०००।– ( अक्षरेपी एक लाख रुपैयाँ मात्र ) । दरभाउपत्र जमानत अवधि: खोल्ने मितिबाट कम्तिमा ९० (नब्बे) दिन म्याद भएको । दरभाउपत्र खरिद, दर्ता र खोल्ने दिनमा सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन उल्लिखित समय र स्थानमा नै दरभाउपत्र खरिद, दर्ता गर्न तथा खोल्ने कार्य गरिनेछ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) केन्द्रीय कार्यालय, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको कार्यालय भद्रकालीप्लाजा, काठमाण्डौ, नेपाल फोन नं. ०१४२१०१०८
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Ghanshyam Pandey
  014210108
  ghanshyam.pandey@ntc.net.np
 
This site has been visited 00000000 times