Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/PD-BHW/SQ-06/077-78
BIDDING DOCUMENT for Supply and Delivery of FTTH Tool Kit, Optical Network Tool Kit, Ladder, Safety Belt and Accessories NDCL/PD-BHW/SQ-06/077-78
Issued by Bhairahawa Provincial Directorate
Tender Notice
FTTH Tool Kit, Optical Network Tool Kit, Ladder, Safety Belt and Accessories खरिद गर्न शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना NDCL/PD-HBW/SQ-06/077-78 (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१८) नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवा, प्रदेश नं. ५ लाई आवश्यक पर्ने FTTH Tool Kit, Optical Network Tool Kit, Ladder, Safety Belt and Accessories खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक मु. अ. कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भई सम्बन्धित निकायमा दर्ता/नबिकरण तथा अध्यावधिक भएका फर्म वा संस्थालाई रीतपुर्बक शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्नु हुनअनुरोध गरिन्छ | दरभाउ फारम शुल्क :- ३०००.०० (अक्षरेपि रु. तीन हजार मात्र) पछि फिर्ता नहुने | दरभाउपत्र फारम पाईने, दर्ता गर्ने र खोल्ने स्थान :- प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवा, प्रदेश नं. ५, खुन्सा, ओमसतिया- १, रुपन्देही | दरभाउपत्र फारम बिक्री शरु हुने मिति :- २०७७ माघ १८ गते देखि | दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समय :- २०७७ फाल्गुन २ गते ४:०० बजे सम्म | दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति र समय :- २०७७ फाल्गुन ३ गते मध्यान्ह १२ बजे सम्म | दरभाउपत्र खोल्ने मिति र समय :- २०७७ फाल्गुन ३ गते मध्यान्ह १३:०० बजे | दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने दिनमा सार्बजनिक बिदा परेमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिनमा उल्लेखित समयमा नै दरभाउपत्र दर्ता गर्ने र खोल्ने कार्य गरिने छ | नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवा, प्रदेश नं. ५ खुन्सा, ओमसतिया- १, रुपन्देही |
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Rajeev Paudel
  9857010550
  rajeev.paudel@ntc.net.np
 
This site has been visited 00009112 times