Nepal Telecom's E-procurement Web Portal for
E-Submission of Bids
    |     Announcement : How bidders get registered and download bid documents from NT E-bidding Site    |     News & Events : How to publish bids by buyer.[Buyer bid publish process workflow]    |    

Search-  
 
Home
About E-procurement
Tenders
Reference Documents
FAQs
NDCL/PD-BHW/SQ-07/077-78
Supply and Delivery of FTTH Tool Kit, Optical Network Tool Kit and Optical Patch Cord
Issued by Bhairahawa Provincial Directorate
Tender Notice
FTTH Tool Kit, Optical Network Tool Kit and Optical Patch Cord खरिद गर्न शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना NDCL/PD-BHW/SQ-07/077-78 (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/११/११) नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवा, लुम्बिनी प्रदेश लाई आवश्यक पर्ने FTTH Tool Kit, Optical Network Tool Kit and Optical Patch Cord खरिद गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक मु. अ. कर (VAT) र स्थायी लेखामा दर्ता भई सम्बन्धित निकायमा दर्ता/नबिकरण तथा अध्यावधिक भएका फर्म वा संस्थालाई रीतपुर्बक शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्नु हुनअनुरोध गरिन्छ I दरभाउ फारम शुल्क :- ३०००.०० (अक्षरेपि रु. तीन हजार मात्र) पछि फिर्ता नहुने I दरभाउपत्र फारम पाईने, दर्ता गर्ने र खोल्ने स्थान :- प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवा, लुम्बिनी प्रदेश, खुन्सा, ओमसतिया- १, रुपन्देही I दरभाउपत्र फारम बिक्री शुरु हुने मिति :- २०७७ फागुन ११ गते देखि I दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समय :- २०७७ फाल्गुन २५ गते ४:०० बजे सम्म I दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति र समय :- २०७७ फाल्गुन २६ गते मध्यान्ह १२ बजे सम्म I दरभाउपत्र खोल्ने मिति र समय :- २०७७ फाल्गुन २६ गते मध्यान्ह १३:०० बजे I दरभाउपत्र दर्ता गर्ने तथा खोल्ने दिनमा सार्बजनिक बिदा परेमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिनमा उल्लेखित समयमा नै दरभाउपत्र दर्ता गर्ने र खोल्ने कार्य गरिने छ I नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवा, लुम्बिनी प्रदेश खुन्सा, ओमसतिया- १, रुपन्देही I
Bid Information : Download
Tender Documents Help
You must log in as a bidder and request tender documents by uploading the scanned copy of valid bid purchase reciept.

Click Here to Login
Enquiries Help
Enquiries
  Rajeev Paudel
  9857010550
  rajeev.paudel@ntc.net.np
 
This site has been visited 00009112 times